För värdeindikationer med låg precision har vi inte tillräckligt med information om bostaden eller området i värderingsunderlaget. Istället för att presentera ett osäkert värde visas ett prisspann. Det visar i vilket spann värdet ligger inom. 

Skiljer det mycket mellan det högsta och lägsta värdet beror det på att referensförsäljningarna som valts ut skiljer mycket i slutpriser, och försvårar för värderingsmotorn att generera fram ett exakt värde. Det innebär att ju mer jämnare prisnivå det finns i området för liknande bostäder, desto mer precis blir prisspannet. 

Det samma gäller för värdeindikationer med låg precision på sajten, dvs att ett prisspann presenteras. 

Hittade du svaret?