Värdeindikationen saknas i ditt värderingsmejl

Om du har värderat en bostad får du varje månad ett mejl med ett uppdaterat värde. Det skickar vi för att du på ett enkelt sätt ska ha möjlighet att följa värdeindikationen över tid. 

Dessvärre har inte alltid vår statistiska värderingsmotor tillräckligt med underlag för att kunna göra en tillräckligt bra värdering. I de flesta fall beror det på att det finns för få referensförsäljningar i området som liknar den värderade bostaden. Därför är vi noga med att informera vilken precision värdeindikationen har.

Tidigare har vi skickat ut värdeindikationen för alla bostäder och alla precisioner. Efter feedback från våra användare har vi nu uppdaterat mejlet för värdeindikationer med låg precision. Det gör att vi de månader där vår värderingsmotor saknar tillräckligt med underlag, inte visar värden med låg precision (varken i mejlet eller på sajten). 

Eftersom bostadsmarknaden är i ständig rörelse kommer likaså din bostads värderingsunderlag att uppdateras beroende på vad som säljs i ditt område. Det gör att nästkommande mejl kan få en högre precision.

Vad baseras värdeindikationen på?

Boolis värdeindikationer bygger på den information du fyllde i om bostaden i värderingsformuläret. Därefter jämförs uppgifterna med liknande referensförsäljningar i området. 

Precisionen baseras i huvudsak på tre faktorer:

  • Hur mycket information vi har om bostaden. Exempelvis boarea, tomtstorlek, antal rum, våningsplan, hiss m.m.
  • Referensförsäljningar. Ju fler liknande bostäder (liknande storlek, samma våningsplan etc.) som sålts nyligen i området desto högre precision.
  • Priset på referensförsäljningar. Ju jämnare prisnivå det är i området desto högre precision på värdeindikationen. Om priserna skiljer sig mycket i området blir precisionen lägre.

Eftersom Boolis värdeindikationer är statistiska är de tänkta som just en indikation på bostadens värde. De kan med andra ord inte ersätta en värdering som är gjord av en utbildad mäklare, utan snarare ses som ett komplement. 


Varför visas ett prisspann i mejlet?

För värdeindikationer med låg precision har vi inte tillräckligt med information om bostaden eller området i värderingsunderlaget. Istället för att presentera ett osäkert värde visas ett prisspann. Det visar i vilket spann värdet ligger inom. 

Skiljer det mycket mellan det högsta och lägsta värdet beror det på att referensförsäljningarna som valts ut skiljer mycket i slutpriser, och försvårar för värderingsmotorn att generera fram ett exakt värde. Det innebär att ju mer jämnare prisnivå det finns i området för liknande bostäder, desto mer precis blir prisspannet. 

Det samma gäller för värdeindikationer med låg precision på sajten, dvs att ett prisspann presenteras. 


Varför visas två olika värdeindikationer på hemsidan och i mejlet?

Värdeindikationen är en omtyckt funktion på Booli och har hjälpt våra användare att följa värdeutvecklingen över tid. Eftersom våra värdeindikationer endast är statistiska bygger de på ett antal parametrar vi vet om bostaden. Den informationen kommer från Lantmäteriet och omfattar bl.a. storlek, bostadstyp och tomtarea. Tidigare har du som användare själv kunnat fylla i med ytterligare information om bostaden, vilket har gjort att vi fått en ännu mer detaljerad grund till värdeindikationerna. 

I och med att GDPR träder i kraft sker en förändring i presentationen av våra värdeindikationer. Värdeindikationen för din bostad kan därmed komma att skilja sig på sajten och i värderingsmejlet. Som användare kommer du precis som tidigare att kunna göra en förbättrad värdering och få ett uppdaterat värde skickat via mejl. Skillnaden mot innan är att den data du kompletterar med tillhör dig och endast kommer att kunna ses och användas av dig. Det innebär alltså att det i dessa fall kommer finnas två värdeindikationer, en “Booli-genererad” på sajten och en “personlig” som kommer skickas ut via mejl.

Varför står fel område bredvid gatunamnet?

När du fyller i din adress i vårt värderingsformulär kommer det upp ett eller flera adressförslag. Där behöver du klicka på rätt adress (alltså: rätt kommun) eller klicka direkt på din bostad i kartan. 

För att göra om detta behöver du ta bort värdeindikationen på din kontosida under "Värderingar". Därefter kan du göra om värderingen här.

Hittade du svaret?